top of page
Ullersbro Logo.png

Pon'tus är en av sju delägare i utvecklingsbolaget Ullersbro, som grundades år 2008. Fram till idag har Ullersbro framgångsrikt investerat i olika företag, och var t.ex. vid avregleringen av det svenska  apoteksmonopolet år 2010 med och förvärvade fyra olika apotek, och startade tre nya. Alla sju apoteken avyttrades sedan år 2018 till samma köpare. Till tidigare innehav hör även bostadsutvecklingsföretaget Swebostad, som år 2019 avyttrades till Götenehus.    

Via innehavet i utvecklingsbolaget Ullersbro är Pon'tus idag indirekt delägare i stålbolaget VSAB inom koncernen Ferrus. VSAB tillverkar brandskyddade stålbalkar till byggnadskonstruktioner. Ferruskoncernens tidigare innehav Chrisma Svets & Smide, som utför kompletta projekt inom stålbyggnation, avyttrades under 2021. 

 

Ullersbro äger också en andel i bolaget Västersol AB, som projekterar och utvecklar bostadsrätter i Tjuvkil i Bohuslän. 

Pon'tus ägare, Nils Engström, är anställd som VD i Ullersbro och är djupt engagerad i båda verksamhetsbenen. Genom erfarenheterna från Swebostad och Tjuvkils By har Nils förvärvat unika kunskaper och erfarenheter inom bostadsutveckling. 

bottom of page